top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThanya Aroma

ร้านนวดเพื่อสุขภาพ คือ "สถานที่เสี่ยง" ???

อัปเดตเมื่อ 17 ม.ค. 2564

จากประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ระบุว่า ร้านนวดเพื่อสุขภาพ เป็นหนึ่งในสถานประกอบที่ถูกปิดโดยคำสั่งและแจ้งเป็นสถานที่เสี่ยง ตั้งแต่โควิดระลอก 1 มาจนถึงระลอก 2

:

ทุกวันนี้ คำสั่งต่างๆ ไม่ใช่ส่งผลต่อธุรกิจ แต่ยังทำให้ภาพลักษณ์ของ "ร้านนวดเพื่อสุขภาพ" กลายเป็นที่ตั้งคำถามของสังคม จากสภาพธุรกิจที่พนักงานส่วนใหญ่พักในร้าน หรือ ละแวกใกล้เคียง พนักงานนวด เดินทางกันน้อยมาก พนักงาน 4-5 คน ในร้านเล็กๆ ที่คัดกรองลูกค้าเป็นรายบุคคล เทียบไม่ได้กับห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ หรือตามรถไฟฟ้า ขนส่งสาธารณะ

:

จากการระบาดระลอกที่ 1 ร้านนวดถูกสั่งให้ปิดตัวเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่ง ระหว่างที่ปิดตัว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกำกับดูแล สร้างมาตรฐานในการรับลูกค้าอย่างปลอดภัย ผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้ง กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข SHA และ ไทยชนะ

:

ผู้ประกอบการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เตรียมความพร้อม สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างมาบริการให้ลูกค้า เช่น แอลกอฮอลล้างมือ อุปกรณ์วัดไข้ และหน้ากากอนามัย ซึ่งผ่านการลงพื้นที่ตรวจตราอย่างสม่ำเสมอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:

รัฐสั่งให้เราปิด ส่งผลกระทบต่อแรงงานเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าเช่าเป็นจำนวนมหาศาล หลายกิจการต้องปิดตัวลง หลายครอบครัวต้องประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน โดยไม่ได้รับการเยียวยา

:

ร้านนวดและพนักงานนวดถูกกระแสสังคมมองตลอดมา ว่าเป็น "สถานที่เสี่ยงการแพร่เชื่อ" พวกเราก็ดูแลตัวเองไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ และทุกๆ คำสั่งที่กระทบธุรกิจ มีผู้ประกอบการจำนวนมากล้มละลาย พนักงานนวดและครอบครัวต้องโดนตั้งคำถามจากสังคมเสมอมา เราก็รักตัวเองและตั้งใจทำตามมาตรฐาน

:

เราอยากบอกว่า

... ให้โอกาสพวกเราได้ดำเนินชีวิตปกติได้ไหม

ครอบครัวธรรญา


#เซเว่นเปิดได้แต่ร้านนวดห้ามเปิด

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page