top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThanya Aroma

เตรียมตัว COVID-FREE SETTING สำหรับสถานประกอบการ

หลังจากที่แต่ละจังหวัดมีการคลายล็อคธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ โดยเปิดผ่อนปรนให้นวดเท้า ทั้งแต่ 1 กย 2564 เป็นต้นมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อเสนอยกระดับมาตรการ กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด. มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (Covid Free Setting) ประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญดังต่อไปนี้

  1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโควิด : การมีระบายอากาศ สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย และเว้นระยะห่าง

  2. COVID-Free Personnel หรือพนักงานปลอดโควิด : ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงาน ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

  3. COVID-Free Customer หรือลูกค้าปลอดโควิด : ผู้ใช้บริการต้องมี "บัตรสีเขียว หมายถึงฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ "บัตรสีเหลือง" หมายถึงเคยติดเชื้อโควิด หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบ ในเวลาที่กำหนด (ในการคลายล็อกรอบแรกกำหนดว่าภายใน 7 วัน แต่รอบหลังสุดนี้เป็นภายใน 3 วัน)สรุปสาระสำคัญได้ภายใต้มาตรการ COVID-Free Setting ดังนี้

  1. กิจการ/กิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หอศิลป์ อยู่ภายใต้ข้อปฏิบัติเดียวกัน นั่นคือ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ 1 คนต่อ 4 ตร.ม. หรือให้เข้าได้ไม่เกิน 75%, ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และห้ามรับประทานอาหาร

  2. กิจการ/กิจกรรม 2 ประเภท ได้แก่ ร้านสัก, และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด สปา) อยู่ภายใต้ข้อปฏิบัติเดียวกัน นั่นคือ ต้องนัดหมายล่วงหน้า, จำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชม./คน, ลูกค้าต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผล ATK/RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชม.

  3. โรงภาพยนตร์ มีข้อปฏิบัติให้ลดจำนวนผู้ชมเหลือ 50%, นั่งเว้นระยะห่าง แต่มาด้วยกันนั่งติดกันได้, สวมหน้ากากตลอดเวลา และห้ามรับประทานอาหาร

  4. การเล่นดนตรีในร้านอาหาร มีข้อปฏิบัติให้จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน, นักดนตรีต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา, นักร้องถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเวลาร้องเพลง/แสดง และห้ามสัมผัสคลุกคลีกับลูกค้า

  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัยก่อนเรียน รอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดข้อปฏิบัติ

เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ สำหรับร้านที่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ร้านนวดธรรญา ได้ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับพนักงานทุกสาขา ผลเป็นลบทุกคนค่า (ผลตรวจเมื่อวันที่ 1 ตค. 64) เป็นวันที่เปิดร้านครบ 1 เดือน โดยที่ร้านไม่มีเคสความเสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดผิดติดเชื้อ เป็นการตรวจเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามมาตรการ COVID FREE SETTING ทางร้านออกค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจเองทั้งหมด

:

กลับมานวดกันนะคะ

____________

ธรรญา นวดเพื่อสุขภาพ

Thanya Aroma Massage for Health

LINE Official: @ThanyaAroma คลิก https://lin.ee/51zVF2R

เปิด 10:00 - 22:00 ค่ะ

< 4 สาขา >

ลาดพร้าว ซ.1 089-8901870

SYM Condo วิภาลาดพร้าว 098-2500495

<< ปิดถาวร>> ข้าง Central EastVille 063-2361669

กิ่งแก้ว - สุวรรณภูมิ (สนามไดร์ฟวินด์มิลล์ อะรีน่า) 063-2361669

ดู 148 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page