top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThanya Aroma

ประกาศ "เคอร์ฟิว" ทั่วประเทศช่วงเวลา 22.00-04.00 ตั้งแต่ 3 เม.ย.

2 เม.ย.63 พล..ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 19 ออกมาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่2) โดยมีข้อสรุปคือ

ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ยกเว้น

  1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์

  2. เจ้าหน้าที่ธนาคาร

  3. ผู้ทำงานขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์

  4. ผู้ทำงานขนส่ง น้ํามันเชื้อเพลิง พัสดุภัณฑ์ สินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก

  5. ผู้ที่ทำการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

  6. ผู้ที่เดินทางเข้าออกเวรทํางานผลัดกลางคืนตามปกติ

  7. ผู้ที่เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจําเป็นหรือเอกสาร

  8. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจําเป็นอื่น ๆ โดยได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ

ประกาศตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดกันนะคะ


___________________________

ธรรญา นวดเพื่อสุขภาพ Thanya Aroma Massage for Health LINE Official: @ThanyaAroma ⏱ เปิด 10:00 - 22:00 ค่ะ 🌐 https://www.thanyaaromamassage.com/ _______________ 📍 สาขา ลาดพร้าว ซ.1 📞089-8901870, 098-2500495 📲line ID: ThanyaAroma http://line.me/ti/p/F3VsxNw-Yq เข้าซอยข้าง ยูเนี่ยนมอล มา 400 ม. จอดรถได้หน้าร้าน (โทร.สอบถามล่วงหน้า) https://goo.gl/maps/8TDfyW3CfM32 _______ สาขา SYM Condo 📞089-8901870, 098-2500495 📲line ID: ThanyaAroma http://line.me/ti/p/F3VsxNw-Yq 📍หลังอาคารเล้าเป้งง้วน1 การบินไทย สนง.ใหญ่ จอดรถฟรี 3 ชม. 📍https://goo.gl/maps/wbumn22Nxk22 ________ สาขาหลัง Central EastVille 📞063-2361669, 098-2500495 📍ชั้น 2 อาคาร The Terrest ทางออกนาคนิวาส ประดิษฐ์มนูธรรม 15 มีที่จอดรถ 📲LINE ID ThanyaEV https://line.me/ti/p/HqQzTfh6zc 📍https://g.page/ThanyaAromaEastVille?share -------- สาขา กิ่งแก้ว สุวรรณภูมิ 📞063-2361669, 098-2500495 📍สนามไดร์ฟ ซัมมิท อะรีน่า บนถนนกิ่งแก้ว 5 นาที จากสนามบินสุววรรณภูมิ (สนามอยู่ระหว่าง ซ.กิ่งแก้ว 37 และ 37/1) มีที่จอดรถ 📲LINE ID ThanyaEV https://line.me/ti/p/HqQzTfh6zc 📍https://g.page/ThanyaAirport?share

ดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page