top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThanya Aroma

ร้านนวดธรรญาได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD Quality Health Service Standard

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน “DBD Quality Health Service Standards 2016” มอบโล่ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จำนวน 70 ราย หวังผลักดันให้สามารถนำพาธุรกิจไปสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นส่วนช่วยเสริมพลังในการผลักดันเศรษฐกิจไทย

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดงาน “DBD Quality Health Service Standards 2016” เพื่อมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้ธุรกิจบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจาก กรมฯ จนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจจานวน 70 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจนี้ได้มีการ บริหารจัดการที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจากนี้ไป กรมฯ จะยังคง เดินหน้าส่งเสริมพัฒนา สร้างโอกาสทางการตลาด และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้สามารถบริหารงานอย่างเป็นระบบ สร้างความน่าเชื่อถือ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ธุรกิจอยู่ได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแนวโน้มตลาดที่จะปรับจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่ ภาคบริการ โดยในปี 2559 นี้มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ  จำนวน 28 รายดังต่อไปนี้

1.Lemongrass Bangkok

2.อ.หัตถเวช

3.อินดาราสปา แอนด์มาสสาจ

4.แม่ประคองนวดดี

5.กายสบาย

6.ณฐารมย์ นวดแผนไทย

7.Elyrest spa

8.เวทย์ฤดีนวดแผนไทย

9.ณธีทอง นวดแผนไทย

10.สปา ปาล์มนภา

11.SAMANBE SIAM WELLNESS

12.นวดแผนไทยชมรมพ่อครู

13.เธอราพีสเต้ สปา

14.ธาร Thai Massage

15.เฮือนคำนวดแผนไทย

16.เสน่ห์ไทย

17.นวดไทยกัณฑคูณ

18.บ้านชมนาด ม.สัมมากร

19.ทิพย์สุดานวดแผนไทย

20.รมย์นลินนวดแผนไทย

21.ลภัสนวดแผนไทย &สปา

22.เรือนสบาย บิวตี้มาสสาจ แอนด์ สปา

23.กฤติกร นวดแผนไทย24.ประดิษฐ์นวดแผนไทย

25.ศนิชาสปา&มาสสาจ26.มือทองนวดไทย

27.นวดธรรญา นวดไทยและสปา

28.มหานพ นวดแผนไทย#กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ธรรญานวดไทยและสปา #มาตรฐานธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ

ดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page