top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThanya Aroma

ธรรญา ผ่านมาตรฐาน “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” ทั้ง 2 สาขา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศทุกระดับให้มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยสนับสนุนให้สถานประกอบการมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  เพื่อให้ร้านนวดเพื่อสุขภาพทุกระดับทั่วประเทศได้พัฒนาคุณภาพบริการ และ ลูกค้าที่รับบริการเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ

ร้านธรรญา ได้ทำการปรับปรุงการบริการ รวมถึงฝึกอบรมพนักงานให้มีมาตรฐาน ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัย พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานทั้งในการมารยาทการบริการ และฝีมือในการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ มีการคัดเลือกผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน  ไม่มีประวัตินวดแอบแฝง 

ผ่านการประเมินจาก กรมสนับสนุนการบริการเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน กันยายน 2562  ทั้งที่สาขา ลาดพร้าว ซ.1 และ สาขา The Sym Condo


#พนักงานนวด #นวดเพื่อสุขภาพ #กระทรวงสาธารณสุข

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page