top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThanya Aroma

มาตรฐานร้านนวดและสปา หลังผ่อนปรน COVID 19

อัปเดตเมื่อ 24 ธ.ค. 2563

มาตรฐาน สบส. กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเอกสารสำหรับผู้ประกอบการ ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงาม ในช่วงที่มีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ธรรญา นวดเพื่อสุขภาพ ได้รวบรวมข้อมูลไว้สำหรับลูกค้า และผู้ประกอบการได้ทำการเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัยทั้งต่อลูกค้าและผู้ให้บริการ แล้วพบกันเร็วๆ นี้ค่ะ

👉คัดกรองลูกค้า

👉ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

👉เตรียมที่วัดไข้

👉เตรียมเจลล์ล้างมือ

👉จองคิวโอนและชำระเงินผ่าน QR CODE

____________


ผู้ประกอบการต้องเตรียม 😔

1) การจัดพื้นที่สาหรับการต้อนรับผู้รับบริการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย และมีระบบการซักประวัติ

2) กำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้รับบริการ และพนักงานทุกคน เมื่อจะเข้าใช้บริการหรือเข้าทางาน

3) จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณเคาน์เตอร์

4) ให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

5) รักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

6) ให้ผู้ให้บริการทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน

7) ให้พนักงานต้อนรับระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ให้บริการ

8) เก้าอี้นวด และการใช้บริการในห้องต่าง ๆ ให้จัดให้ระยะอย่างน้อย 1 เมตร

9) ห้องให้บริการนวดต้องเป็น 1 คนต่อห้อง กรณีที่เป็นเตียงนวด หรือเบาะนวดต้องมีม่านกั้น เป็นสัดส่วน

10) ควรมีบริการชาระเงินที่ปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่างพนักงานกับผู้รับบริการ

ลูกค้า 💖 :)

1) ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการใช้บริการ

2) ล้างมือก่อนใช้บริการ และหลังใช้บริการด้วยน้าสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล

3) ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

4) สวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ


พนักงานนวด 💇

1) หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดให้บริการและ รีบไปพบแพทย์

2) สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ แนะนำให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัย

3) ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ หมั่นล้างมือ ให้สะอาด หากมีอาการป่วย ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสผู้รับบริการ

4) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัว เป็นต้น


พนักงานทำความสะอาด 🙆

1) พนักงานทำความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย และถุงมือ

2) ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะทุกครั้งหลังให้บริการต่อคนต่อครั้ง

3) ทำความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผ่าน รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผัสร่วมกัน วันละ 1-2 ครั้งหรือทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ

4) ซักล้างทำความสะอาดหรืออุปกรณ์หรือสิ่งของภายในสถานประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยสารทำความสะอาด

5) ควรมีการจัดการขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียที่เหมาะสม


สถานที่

1. ติดประกาศให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับผู้ใช้บริการ รวมทั้ง พนักงานในร้าน เช่น โปสเตอร์ป้ายประกาศ แนะนำให้ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย

2. ให้ผู้ให้บริการทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน

3. เก้าอี้นวด และการใช้บริการในห้องต่าง ๆ เช่น ห้องอบซาวน่า ให้จัดให้ระยะอย่างน้อย 1 เมตร และจากัดจานวนคน ในการใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

4. ห้องให้บริการนวดต้องเป็น 1 คนต่อห้อง กรณีที่เป็นเตียงนวด หรือเบาะนวดต้องมีม่านกั้น เป็นสัดส่วน

5. ควรมีบริการชำระเงินที่ปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่างพนักงานของสถานประกอบการกับผู้รับบริการ

___________ ธรรญา นวดเพื่อสุขภาพ

Thanya Aroma Massage for Health

🍀 LINE Official: @ThanyaAroma คลิก https://lin.ee/51zVF2R

⏱ เปิด 10:00 - 22:00 ค่ะ

🌐 https://www.thanyaaromamassage.com/

< 4 สาขา 🏠>

▫️ลาดพร้าว ซ.1 📲089-8901870

▫️SYM Condo วิภาลาดพร้าว 📲089-8901870

▫️ข้าง Central EastVille (ฝั่งนาคนิวาส 16) 📲063-2361669

▫️กิ่งแก้ว - สุวรรณภูมิ (สนามไดร์ฟวินด์มิลล์ อะรีน่า) 📲 063-2361669

ดู 1,152 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page