top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThanya Aroma

แถลงการณ์จากธรรญานวดเพื่อสุขภาพ กรณีสั่งปิดสถานประกอบการณ์ตามประกาศ กทม. 2 มค 64

จากคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอก 2 ข้อ ๑.๒๑ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า เป็นหนึ่งในสถานประกอบที่ถูกปิดโดยคำสั่งและถูกจัดให้เป็นสถานที่เสี่ยง

:ร้านธรรญานวดเพื่อสุขภาพ ร่วมด้วยสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย และกลุ่มผู้ประกอบการสปาขอยื่นข้อเรียกร้องให้มีการทบทวนคำสั่งดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและแก้ไขการให้ข้อมูลกับประชาชนให้มีความมั่นใจในการเข้ารับบริการ มิใช่การทำให้ประชนชนหวาดระแวงการเข้าใช้บริการที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ขณะนี้ พนักงานนวด กลับกลายเป็นที่ตั้งคำถามกับสังคมว่าเป็นอาชีพเสี่ยง ทั้งที่หลายธุรกิจมีการสัมผัสใกล้ชิด แต่มีมาตรฐานการจัดการ และดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการโดยการซักประวัติและจำกัดจำนวนคนเข้า

:

อนึ่ง ในการระบาดระลอกที่ 1 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า ได้ปิดตัวเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่ง ระหว่างที่ปิดตัว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกำกับดูแล สร้างมาตรฐานในการรับลูกค้าอย่างปลอดภัย ผ่านหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรมสนับสนุนการบริการเพื่อสุขภาพ (สบส.) 3) กรมอนามัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

:

การที่ภาครัฐยังระบุว่าธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ เป็น "สถานที่เสี่ยง" ถือเป็นการการไม่ให้ความเชื่อมั่นการจัดมาตรฐานระดับกระทรวงสาธาณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควรกำกับดูแลพวกเราทั้งประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการและพนักงาน ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีการเตรียมความพร้อม สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างมาบริการให้ลูกค้า เช่น แอลกอฮอลล้างมือ อุปกรณ์วัดไข้ และหน้ากากอนามัย ซึ่งผ่านการลงพื้นที่ตรวจตราอย่างสม่ำเสมอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:

การสั่งปิดฉบับล่าสุดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อแรงงานเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ภาครัฐจะเยียวยาด้วยเงินสนับสนุน “เราไม่ทิ้งกัน” แต่เงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้รับอย่างทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความเสียหาย อีกทั้ง ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าเช่าเป็นจำนวนมหาศาล หลายกิจการต้องปิดตัวลง หลายครอบครัวต้องประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน โดยไม่ได้รับการเยียวยา หรือร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจแต่อย่างใด

:

ธรรญานวดเพื่อสุขภาพ ขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงในการเรียกร้องให้ภาครัฐออกมารับผิดชอบการกระทำ และนำร้านนวดเพื่อสุขภาพออกจากคำว่า "สถานที่เสียง" เพราะการนวดเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพียงธุรกิจเดียวที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน ในกลุ่มธุรกิจใกลเคียง ไม่ว่าจะเป็น ทันตกรรม คลินิกเวชกรรม ร้านตัดผม ล้วนมีการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกันยังได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้การควบคุม

:

เราขอส่งเสียงนี้ให้พวกท่านทบทวนมาตรการและช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ "ร้านนวดเพื่อสุขภาพ" ให้ประชนชนเกิดความเชื่อมั่นเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้แรงงานมีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องถูกครหาจากสังคมอีกต่อไป

:

ธรรญานวดเพื่อสุขภาพ

7 มค 64

:

อ่านหนังสือร้องเรียนฉบับเต็ม ที่นี่ https://bit.ly/3bjvD3U

ดู 760 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page