top of page
ค้นหา
 • รูปภาพนักเขียนThanya Aroma

ร้านนวดปลอดภัยพนักงานมีวัคซีน โดยสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย

อัปเดตเมื่อ 12 มิ.ย. 2564

สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย ร่วมกับธรรญานวดเพื่อสุขภาพ สปาศิราศรม พาดีนวดเพื่อสุขภาพ โอโซน มาสสาจ ร้านนวดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ได้รวมกลุ่มขับเคลื่อนแสดงความจำนงขอรับวัคซีน COVID-19 ต่อกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลากรและสถานประกอบการ ในความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาใช้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ


การขับเคลื่อนดังกล่าว ส่งผลให้สมาคมได้รับการจัดสรรโควตา ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มรับวัคซีนที่ อาคาร 30 ปี SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานนวดและสปา ทยอยรับวัคซีนแล้วประมาณ 20% โดยมีกลุ่มเจ้าของธุรกิจร้านนวดเพื่อสุขภาพและพนักงานสละเวลาร่วมกันมาเป็นจิตอาสางานร่วมประสานงานช่วยเหลือกลุ่มพนักงานที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐให้มีโอกาสได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มต้นๆ

แม้ว่าวันนี้ ร้านนวดยังอยู่ภายใต้"คำสั่งปิดสถานที่ ในหลากหลายจังหวัดที่จัดร้านนวดเพื่อสุขภาพอยู่ใน "สถานที่เสี่ยง" แต่สมาคมยังพร้อมใจกับขับเคลื่อนต่อไปเพื่อกู้ภาพลักษณ์ของธุรกิจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนว่า ร้านนวดไม่เคยเป็นคลัสเตอร์จากภาวะการแพร่ระบาดไม่ว่าระลอกใด

สำหรับพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร มีร้านนวดสปาที่ได้รับวัคซีนแล้วและทยอยได้รับจัดสรรโควต้าวัคซีนกว่า 500 ร้าน และยังคงมีสมาชิกร่วมลงทะเบียนเพิ่มเติมเรื่อยๆ ในทุกจังหวัด โดยมีร้านที่รับวัคซีนและอยู่ในช่วงจัดสรรโควตาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่

 • จารวีนวดแผนไทย

 • ธรรญานวดเพื่อสุขภาพ

 • พาดีนวดเพื่อสุขภาพ

 • พฤกผกานวดเพื่อสุขภาพ

 • บ้านบุจิรานวดเพื่อสุขภาพ

 • บุหงาส่าหรี นวดเพื่อสุขภาพ

 • ร้านนวดเชียงใหม่

 • ร้านนวดบ้านภูผา

 • ร้านนวดมังกรทอง

 • บ้านสุรีย์พรนวดเพื่อสุขภาพ โดยผู้พิการทางสายตา

 • ร้านใบตองนวดเพื่อสุขภาพ

 • โสภิดานวดเพื่อสุขภาพ

 • เรือนร่มรื่นนวดเพื่อสุขภาพ

 • ร้านโอโซนนวดเพื่อสุขภาพ Ozone Massage

 • ร้านนวดภูตะวัน

 • ร้านเดวานวดเพื่อสุขภาพ

 • ภิรมย์นวดเพื่อสุขภาพ

 • Zense massage

 • แสงอรุณนวดเพื่อสุขภาพ

 • ร้านพรรณไม้หอม

 • กัญญาภัคร์มาสสาจ

 • ร้านนวดออร์คิดส์

 • ธณัฎฐ์ภรณ์นวดเพื่อสุขภาพ

 • ชบาไทนวดเพื่อสุขภาพ

 • สุข สบาย นวดแผนไทย

 • ร้านนวดสิมาดิโอล์ดสยาม

 • ร่มวดีนวดเพื่อสุขภาพ

 • บีบลอสซัมสปา

 • Xing Spa Grammy

 • ประตูน้ำ ไทย มาสสาจ

 • สิ-ดา-หลา สปา

 • จินตนา นวดเพื่อสุขภาพ

 • มายเฮลท์ นวดเพื่อสุขภาพ

 • JUST MASSAGE

 • ศูนย์การเรียนรู้ศุภกรบอดี้แอนด์สปา

 • จิตจันทร์นวดเพื่อสุขภาพ

 • พฤกษานารานวดเพื่อสุขภาพ

 • บ้านชมนารถ

ปัจจุบันมีร้านนวดและสปาทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย กว่า 8,000 ร้าน ทั่วประเทศ และมีสมาชิกที่เป็นกลุ่มวิชาชีพนวดแผนไทย กว่า 50,000 คน เข้าร่วมสมาคม สำหรับสมาคมจารวี ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 10 ปี และจดทะเบียนสมาคมอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี พศ 2563สมาคมมีพันธกิจหลักเพื่อเป็นองค์กรในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมตลอดจนการสร้างสรรค์และ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของหมอนวดไทย นอกจากนี้ ยังมีวิตถุประสงค์ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการและวิชาชีพ ดังนี้

 1. ยกระดับมาตรฐาน และส่งเสริมวิทยาฐานะแห่งอาชีพหมอนวดไทย

 2. เพื่อส่งเสริมงานหมอนวดไทย ให้เป็นวิชาชีพเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอันจะเป็น การเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณแห่งอาชีพหมอนวดไทย

 3. ส่งเสริมสามัคคีธรรม และภราดรภาพ รวมทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือและประสานงานกับสมาชิกและองค์กรอื่นเพื่อดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก หรือสังคมในส่วนรวมประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข่าวสารการรับวัคซีนของร้านทุกร้านในเครือสมาคม ได้ที่จากเพจหลักของ ธรรญาเพื่อสุขภาพ www.facebook.com/ThanyaAroma

ดู 364 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page